• Adres : Çayırova Mahallesi, Çayırova Mah. Fatih Caddesi, 5213. Sk. No: 132 / A, 41420 Gebze/Kocaeli
  • İletişim 0544 548 57 57

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmeti

Tabip Osgb - İş Güvenliği Hizmeti


a) Rehberlik ve Danışmanlık

İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddelerde dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve- uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

b) Risk Değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma Ortamı Gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

2) İş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

d) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt;

1) iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu iş yeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

e) İlgili Birimlerle İşbirliği;

1) iş yeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

 


 

TABİP ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN   hizmet alan şirketlerimiz bünyesinde, çalışan personel ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler DERMAN TIP MERKEZİMİZ  bünyesinde yaptıracakları tahlil ve tetkiklerde SGK nın ödemediği nakit ücretlendirmelerde %30 indirim alacaklar. (Şirket personeli firma kimliğini ibraz etmek durumundadır.) AMELİYAT VE OPERASYONLARDAN %30 indirimlerden yararlanacaklardır.